• Студентски център COLONEL. Изготвяне на дипломни работи, магистърски тези, дисертации, реферати

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Заключението е един от най-важните елементи на дипломната работа. То съдържа обобщаваща информация за това, какви проблеми са разгледани в изложението и какви решения са предложени от студента в изследваната научна област.

Съществена част на заключението е представянето на гледната точка на студента относно приложението на предложените от него решения и тяхното потенциално развитие и практическо приложение в реалния живот. Това показва, че студентът не само притежава перфектните теоретични познания, но и достатъчно качества и умения, за да ги анализира и недри в практиката.

В заключението се посочва до колко са постигнати целите и задачите, представени в увода на дипломната работа и и ако има необхванати теоретични моменти се посочва защо.0898 445 551

Обадете се за консултации или поръчка!Една добре написана дипломна работа може лесно да прерасне в бъдеща докторантура.За тази цел в заключението студентът следва да представи своето виждане за потенциални бъдещи научни изследвания като продължение на направеното от него до момента.

Студентски център Колонел може да Ви помогне както в цялостното разработване на дипломната работа, така и при оформяне и консултиране на заключението като един съществен елемент, който често бива обект на дискусия от страна на комисията по защита на дипломната работа. Не се колебайте да се свържете с нас за всякакви въпроси и запитвания във връзка с разработването и оформлението на вашата дипломна работа. Ние сме тук за да Ви помогнем.

Ще отговорим на всичките Ви въпроси.написване на дипломна работа за отличен

Търсите някой да напише дипломната работа вместо вас?