• Студентски център COLONEL. Изготвяне на дипломни работи, магистърски тези, дисертации, реферати

Как се пише реферат

Как се пише реферат по тема качествано и с всички изисквания по различни дисциплини и на различни теми. От професионалисти.Търсите някой да напише реферат вместо вас?
Какво е реферат?

Рефератът представлява кратък текст, представящ в стегнат вид съдържанието на научни текстове, които могат да бъдат статии и монографии, глави или раздели от книги. Целта е да се обобщи най-съществената част от текста, изводите до които е стигнал авторът, използваната методология и други. Изготвянето на реферат има и за цел да развие аналитичното мислене на студента и неговите умения за обобщаване на големи обеми от информация в синтезиран вид. Най-общо можем да определим реферата като като научно-изследователски документ, за написването на който студентът следва определена структура и изисквания, представяне от конкретния университет.

Рефератът се състои от следната структура: титулна страница, съдържание, въведение, основна част на реферата, заключение, списък с използваната литература, приложение.
0898 445 551

Обадете се за консултации или поръчка!Как се пише реферат?

Първата стъпка в писането на реферата е избирането на тема. Много случаи темата се избира от преподавателя и се дава на студента за разработване. Ако студентът трябва да избира темата на реферата сам, е изключително важно първо да провери дали по темата, по която той желае да пише има достатъчно количество достъпни литературни източници. Следва да се отбележи, че избраната тема на реферата винаги се съгласува с преподавателя.

След като е избрана темата се пристъпва към подбиране и систематизиране на литературните източници, които студентът ще използва, като основната цел тук е да се отделят най-важните моменти, които ще допринесат за разкриване на задачите на изследването. Важно е да не преписвате вече готови реферати, тъй като във всеки университет има система за проследяване на плагиатството и Вие ще бъдете дисквалифицирани.

Също така цитирането на информация основно от Уикипедия няма особена тежест и не би допринесло за да получите добра оценка. Необходимо е избраните литературни източници да бъдат от реномирани научни издателства.

Третият етап в писането на реферата е съставянето на план чернова, в която студентът откроява основните задачи на изследването и ги разбива на етапи.

Четвъртият етап е писане на текста на същинската част на реферата. Това са основните раздели, които представят обработените материали по темата, заключенията на студента, изпълнението на целите на реферата. След като това бъде направено се съставя заключението на реферата и се преминава към оформяне на реферата в съответствие с техническите изисквания, предоставени от конкретния университет. Обемът на обемът на реферата следва да бъде не по-малък от 7-10 страници, в които студентът показва своето мнение по дадената тема и демонстрира добро познаване на изследваната литература в съответната научна област
Написали сме повече от 10000 успешни разработки!
Как да поръчаме реферат?

Често пъти студентите са много заети, ходят на работа, издържат се сами и нямат време за задълбочени проучвания и анализи. Известно е, че писането на реферат изисква сериозен обем от време и умствен труд, за да бъде направено качествено. Не всеки разполага с тези ресурси, поради това ние сме налице за да окажем нашата помощ и подкрепа. За целта е необходимо да се свържете с нас по телефон, имейл или като попълните нашия формуляр за поръчка.0898 445 551

Обадете се за консултации или поръчка!  • Свържете с нас по телефон, имейл или като попълните нашия формуляр за поръчка.
  • Необходимо е да посочите университета, данни за титулната страница, техническите изисквания за оформлението, брой страници, темата на реферата, конкретни изисквания по разработката, както и срокът в който трябва да бъде съставена.
  • След като получим тази информация ще ви информираме за колко време можем да изготвим желания от вас проект.

Разработваме само индивидуални и уникални теми, така че вие няма да се притеснявате относно това, дали някой друг вече е представил тази работа. Подхождаме професионално и отговорно към всяко конкретно задание. Ще получите възможно най-качествената разработка, което ще ви гарантира най-доброто представяне. Цената е различна и се договаря спрямо конкретните изисквания и в зависимост от това дали курсовата работа е придружена с изискване за практическа разработка или не.

Свържете се с нас за всякакви въпроси и запитвания. Ние с радост ще ви отговорим и ще ви консултираме по проблемните теми